Wienerberger stelt oplossingen voor dak- en gevelrenovatie en grondverharding voor, alsook de nieuwe binnenmuur lijmsteen

De Vlaamse regering kondigde recent extra steunmaatregelen aan omtrent buitengevelisolatie en dakisolatie in combinatie met asbestverwijdering. De verharding van voortuinen daarentegen zal in de toekomst mogelijks strenger gereglementeerd worden. ​
Wienerberger staat de professional bij om zijn of haar particuliere klant te begeleiden bij nodige werkzaamheden hieromtrent. Hiertoe stelt het bedrijf haar oplossingen voor dak- en gevelrenovatie voor onder de vorm van de Elfino tegelpan en het Eco-brick gevelsteenformaat. De waterpasserende kleiklinker Passaqua pareert handig de grondverhardingsproblematiek. ​
Verder stelt Wienerberger de nieuwe PLS Newton binnenmuur lijmsteen van Porotherm voor.

Elfino: fijn als een lei met de prestaties van een keramische tegelpan

De nieuwe tegelpan Elfino van Koramic combineert de ranke look van een lei met de uitmuntende prestaties van een keramische dakpan. Karakteristiek is haar dunne voetzijde. In combinatie met de aangepaste breedte van de vorst levert dat een dak op dat gewoon lijkt door te lopen. Keramische hulpstukken ondersteunen een strakke afwerking en detaillering en versterken de architectuur. Dankzij haar fijne en hedendaagse vormgeving leent ze zich perfect voor nieuwbouw én voor renovatie.

De nieuwe tegelpan is UV-bestendig en dus kleurvast, voor een duurzamer resultaat en lange levensduur. Wienerberger geeft ook 30 jaar garantie op de vorstbestendigheid van de Elfino tegelpan.

De Elfino is vlot te plaatsen. Dankzij de doorlopende ophangneus bovenaan moet de dakdekker niet alle keramische tegelpannen stuk voor stuk vastmaken. Dat verhoogt het gemak en de snelheid van plaatsing, uiteraard altijd met oog voor de geldende verankeringsnormen. De vorst is verkrijgbaar in twee openingshoeken, geschikt voor dakhellingen van 25° tot 50°. ​

De Elfino keramische tegelpan behaalt bovendien een mooie ecologische score. Ze wordt lokaal geproduceerd met behulp van plaatselijke en recycleerbare natuurlijke grondstoffen. Het transport blijft tot een minimum beperkt. Bovendien zijn de pannen demonteerbaar en herbruikbaar. Het DUBOkeur label onderlijnt dat deze kleipan een milieuvriendelijk product is.
De keramische tegelpan Elfino is tevens het perfecte alternatief voor een dak met leien en kan dus bijdragen tot het volledig asbestveilig Vlaanderen, waarnaar de Vlaamse overheid streeft tegen 2040 (zie www.asbestinfo.be).

Eco-brick: de gevelsteen van nu

Wienerberger lanceert twee nieuwe gevelsteencollecties in het smallere Eco-brick formaat: de Nubilum collectie en de Avolto collectie.
De Eco-brick gevelsteen beschikt over alle voordelen en karakteristieken van een traditionele keramische gevelsteen, maar dan wel in een slanker formaat. De Eco-brick is tot 3,5 cm smaller dan de klassieke gevelsteen. En dit zonder in te boeten op duurzaamheid, sterkte of stabiliteit.

Dankzij hun slanke lijn kan tot 3,5 cm meer isolatie voorzien worden bij de bouw of verbouwing van de woning, wat heel wat mogelijkheden biedt indien de renovatie gebeurt binnen het rooilijndecreet. En hoe beter de woning geïsoleerd is, hoe groter het positieve effect op zowel het wooncomfort als de energiefactuur.
De vakman komt hiermee tegemoet aan de vraag van de particuliere klant die aan de steeds strenger wordende isolatienormen wil voldoen. ​

Minder gewicht tenslotte betekent meer gebruiksgemak op de werf en staat garant voor een energiezuiniger, minder vervuilend transport.

Passaqua: de waterpasserende kleiklinker

Bodemverharding, door onder andere aangelegde opritten en terrassen, zorgt ervoor dat het regenwater onvoldoende in de bodem kan dringen, met mogelijke wateroverlast tot gevolg. De Vlaamse overheid overweegt een verbod op de verharding van de voortuin in de toekomst. Momenteel verplicht de Vlaamse regelgeving de voorziening van waterinfiltratie voor oppervlakten groter dan 250 m². Sommige lokale overheden gaan al een stap verder en verscherpen nu al regels.

Bij Wienerberger onderkennen ze het belang van de infiltratie van regenwater en waterdoorlatende verharding. In die optiek ontwikkelde Wienerberger haar waterpasserende kleiklinkers Passaqua. Deze kleiklinker beschikt over afstandshouders voor voegen van 6 mm breed. Hierlangs vloeit het water op natuurlijke wijze snel weg. Het voegaandeel van een verhardingsproject met Passaqua is zo ongeveer 10 % van de totale oppervlakte, de minimale vereiste voor een waterdoorlatende verharding. Doordat het water snel in de grond trekt, is er bovendien minder kans op de groei van algen, mossen en onkruid in de voegen. ​
De combinatie van duurzaamheid, esthetische kwaliteiten en waterdoorlatende eigenschappen zorgen ervoor dat de Passaqua kleiklinker de ideale oplossing is voor aanleg van terrassen en opritten van particuliere woningen, verhardingen van openbare ruimtes zoals parking, pleinen, voet- en fietspaden… ​

PLS Newton van Porotherm, de binnenmuur lijmsteen voor hogere constructies

Met de nieuwe PLS Newton binnenmuur lijmsteen van Porotherm brengt Wienerberger de ideale keramische oplossing voor appartementen en utiliteitsgebouwen op de markt. Dankzij zijn grotere druksterkte kunnen ontwerpers en aannemers met de PLS Newton constructies tot zes bouwlagen realiseren.

Die grotere druksterkte is het resultaat van een optimale kleisamenstelling. Bovendien werd het perforatiepatroon van de binnenmuursteen aangepast. Daardoor is het contactoppervlak beter, ongeacht of de lijmstenen halfsteens of op een afwijkende manier op elkaar gestapeld worden. Dat draagt eens te meer bij tot een betere muurdruksterkte. ​ Deze muurdruksterktes worden door laboratoriumproeven bevestigd.
Bovendien gaat die grotere druksterkte niet ten koste van de thermische eigenschappen, integendeel. De PLS Newton heeft dezelfde thermische performantie als de PLS 500 en kan uitpakken met een uitstekende verhouding tussen druksterkte en lambdawaarde.

De PLS Newton wordt op dezelfde manier verwerkt als de andere lijmstenen uit het Porotherm aanbod, hetzij met het Porotherm Lijm-Systeem, hetzij met Porotherm Dryfix. Met een gewicht van 16 kilo per stuk is hij minder zwaar dan vergelijkbare producten met dezelfde muursterkte. Dat komt het rendement van plaatsing uiteraard ten goede. Ook het standaardformaat 500/138/249 is afgestemd op een maximaal rendement. Het is ook compatibel met de andere binnenmuurstenen uit de Porotherm serie. De PLS Newton is tevens gemakkelijk te verzagen of in te slijpen voor de plaatsing van technieken. Dankzij zijn vormstabiliteit zijn er tot slot geen dilatatievoegen vereist.

Om de stabiliteit van een verticaal belaste binnenmuur te toetsen, staat de NRd-berekeningstool ter beschikking (www.berekeningmetselwerk.be). Met deze tool kunnen bouwprofessionals op een transparante manier berekeningen maken op een persoonlijke webruimte, dwarsdoorsneden en zijaanzichten visualiseren en de dimensionering inschatten aan de hand van interactiediagrammen. De tool is trouwens niet alleen voor de PLS Newton inzetbaar, maar voor het volledige Porotherm assortiment. De PLS Newton is ook BENOR gekeurd wat een voordeel betekent ook voor de rekenwaarden van de muurdruksterkte.

Kirsten Van Pee

Press Officer

Recevez des mises à jour par e-mail

En cliquant sur « S'abonner », je confirme avoir lu et accepté la Politique de confidentialité.

À propos de Wienerberger

Wienerberger Belgique fait partie du groupe international Wienerberger, une entreprise fondée en 1819 à Vienne. Entre-temps, le groupe est devenu un des plus grands producteurs briquetiers au monde et est aussi solidement ancré dans la production de tuiles en terre cuite. Wienerberger aspire à innover en permanence, avec des concepts de construction intelligents et des solutions globales. Le groupe Wienerberger est activement présent dans 30 pays et emploie quelque 14.000 personnes dans 203 usines.

Tant par une croissance interne que par des acquisitions, Wienerberger s'est solidement installé sur le marché belge des briques de parement, blocs pour murs intérieurs, tuiles et pavés en terre cuite. Wienerberger Belgique dispose de 12 unités de production dans notre pays, et emploie un total de plus au moins 1.100 collaborateurs. Ses 18 argilières sont généralement situées à proximité des usines. Le siège principal se trouve à Courtrai. Parmi les marques connues du groupe, on peut citer Terca, Desimpel, Porotherm et Koramic

Contact

Kapel ter Bede 88 B-8500 Kortrijk

+32 (0)56 24 95 88

www.wienerberger.be